Om oss

Digcon – digitaliseringen av konsumtionskulturen

Digcon

Digcon är ett internationellt tvärvetenskapliga projekt där forskare från Centrum för konsumtionsvetenskap och Centre for retailing på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Université Tolouse II samverkar. Projektets syfte är att undersöka de sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenserna av konsumtionens digitalisering.

För att förstå digitaliseringens effekter på konsumtionskulturen är det nödvändigt att studera både teknologiernas och konsumtionsvarornas sociala och kulturella sammanhang, de tillverkare och marknadsförare som tagit fram och spridit teknologierna samt de konsumenter som förväntas använda dem.

Projektet består av fem delstudier och bygger på kvalitativ metodologi med en kombination av arkivstudier, etnografiska metoder (observationer, djupintervjuer, virtuell etnografi), samt innehålls-, bild- och textanalyser. Resultaten avrapporteras i artiklar och en antologi.

Projektet finansierar av Vetenskapsrådet under perioden 2013-2016.

Digcon:s svenska hemsida: http://cfk.gu.se/forskning/forskningsprojekt/digcon

Digcon:s engelska hemsida: http://cfk.gu.se/english/research/Current+research+projects/digcon

Projektmedlemmar

 

Jan Smolinski

Delprojekt

Digcon består av fyra delprojekt som undersöker olika aspekter av digital konsumtion:

1. Uppkomsten av digitala verktyg på marknaden

I det här delprojektet följer vi utvecklingen av digitala verktyg över tid och studerar vilka konsekvenser de får för marknaden. Ett flertal verktyg studeras, t.ex. olika typer av butiksteknologi, webbutiker, smartphones och appar. Verktygen studeras med etnografiska metoder: studier av arkivmaterial, intervjuer med designers och användare, observationer av produkter, fotografier och filmer. Vi undersöker förhållandena mellan olika verktyg, användares och konstruktörers perspektiv, liksom verktygens inverkan på marknaden och samhället i stort.

Forskare: Hans Kjellberg, Johan Hagberg och Franck Cochoy

  1. Genus och digital konsumtion

I detta delprojekt studeras digital konsumtion utifrån ett genusperspektiv. Det handlar både om de sätt på vilka föreställningar om kön och genus är inristade i digitala teknologier och hur dessa i sin tur sedan möjliggör särskilda former av femininitet och maskulinitet. Delstudien utgår från ett multi-lokalt angreppssätt där konstruktioner av genus följs i olika sammanhang. Exempelvis studeras förhållandet mellan kulturella förståelser av konsumtion och genus på mässor för e-handel. Ett annat tema handlar om modebloggar och förhandling med föreställningar om femininitet. Likaså hur kommersiella modeappar som nytt fenomen är med och konstruerar modemarknaden, dess praktiker och modekonsumenten. Unga konsumenter och deras förhållande till smartphones är ett ytterligare tema. Metoder som används är observationer vid lanseringar, annonseringar och online-marknader, intervjuer med butikspersonal, utvecklare och marknadsförare och fokusgruppsintervjuer med konsumenter, som också involveras i medforskning.

Forskare: Magdalena Petersson-McIntyre och Lena Hansson

 3. Hur digital teknologi möjliggör och formar etisk konsumtion

Ett användningsområde för digital teknik är att underlätta för konsumenter att hitta ekologiska och rättvisemärkta produkter, att få information om produkterna och att skapa kontakter med producenter och återförsäljare. Detta kan vi se bland annat i webbsidor och bloggar som fokuserar på dessa konsumtionsfrågor, både i form av marknadskommunikation och privata projekt som gröna livsstilsbloggar. Sociala medier som samlar konsumenter baserat på deras olika intressegemenskaper (som till exempel miljö, etik och ansvar kopplat till konsumtionens roll i samhället), liksom märkningar av olika slag kan också ses som exempel på hur etiska aspekter av konsumtion blivit en alltmer central aspekt av hur människor skapar mening kring sina konsumtionsval och livsstilar med utgångspunkt i klimat och socialt ansvar. I projektet undersöks hur etisk konsumtion förändras och formas via ny digital teknik: exempelvis ”etiska” mobilappar och sociala media plattformar som Facebook med dess många etiska intressegrupper. I dessa studier är det fokus på de nya former av engagemang som möjliggörs medelst digitalisering samt hur dessa i sin tur återverkar på och omskapar vad som uppfattas som etisk konsumtion. För att undersöka detta görs exempelvis intervjuer med app-utvecklare med fokus på etiska mobilappar, fokusgruppsintervjuer och fältstudier av webbforum och online-sajter för olika former av etisk konsumtion.

Forskare: Niklas Sörum och Lena Hansson

4. Inbyggd serendipitet, egen-marknadsföring och konsumentappar

I detta delprojekt studeras hur möjligheter för oväntade upptäcker, s.k. serendipitet, byggs in i digitala verktyg. Mobilt Internet erbjuder många möjligheter längs vägen, både vad gäller presentation av oväntade ting och möjlighet att enkelt få information om dessa. Konsumenter kan se varorna i fysiska kommersiella miljöer och samtidigt få ytterligare information om varorna genom elektronisk assistans i form av streckkoder och smartphones. De här verktygen skapar ett nytt system som kan kallas ”självmarknadsföring”. De uppmuntrar människor att själva hitta den information som de behöver, vilket leder till en sorts samproduktion av marknaden. Delprojektet består av fyra studier: 1) En historisk översikt över hur marknadsföring når konsumenter i mobila miljöer, från utomhusannonser till digitala verktyg; 2) Intervjuer med unga konsumenter och deras användning av mobilt internet samt en analys av apparna i deras smartphones; 3) En statistisk analys av digitala spår, insamlade när konsumenters läser QR-koder, baserade på ett antal QR-kod-kampanjer som genomförs av tjänsteföretagen; 4) Utveckling av en smartphone app som ska användas för att assistera turister i deras ”konsumtion” av staden Albi, och en analys av beteendet hos turister när de använder – eller inte använder – appen. Analysen baseras på digitala spår insamlade av appen och på intervjuer med användarna.

Forskare: Franck Cochoy och Jan Smolinski

 

%d bloggare gillar detta: